Вкусняшки

Вкусняшки

МЯСО

Хит продаж
70.32
грн за 70 г
Хит продаж
71.16
грн за 70 г
Хит продаж
80.12
грн за 70 г

РЫБА

Хит продаж
56.00
грн за 100 г
Хит продаж
61.60
грн за 70 г
Хит продаж
63.00
грн за 70 г
Хит продаж
71.40
грн за 70 г
61.60
грн за 70 г
35.00
грн за 100 г
236.00
грн за 400 г
109.19
грн за 70 г
Хит продаж
38.50
грн за 70 г
Новинка
57.40
грн за 70 г
Новинка
70.00
грн за 70 г

МОРЕПРОДУКТЫ

Хит продаж
72.80
грн за 70 г
68.60
грн за 70 г
82.95
грн за 70 г
Хит продаж
71.26
грн за 70 г
Хит продаж
54.80
грн за 50 г

СЫРНЫЕ ЗАКУСКИ

Хит продаж
40.00
грн за 100 г
32.00
грн за 80 г
40.00
грн за 100 г

ОРЕХИ И ЗЛАКИ

Хит продаж
68.60
грн за 70 г
Хит продаж
17.50
грн за 70 г
30.00
грн за 100 г
Хит продаж
28.07
грн за 70 г
Хит продаж
18.41
грн за 70 г
Хит продаж
60.62
грн за 70 г
Новинка
11.00
грн за 1 шт
Новинка
11.00
грн за 1 шт
28.00
грн за 1 шт
15.50
грн за 1 шт
15.50
грн за 1 шт

ЧИПСЫ И ГРЕНКИ

Хит продаж
29.00
грн за 1 шт
145.00
грн за 1 шт
38.00
грн за 1 шт
Новинка
22.50
грн за 1 шт
Новинка
120.00
грн за 1 шт
Новинка
22.50
грн за 1 шт
38.00
грн за 1 шт
Новинка
17.00
грн за 1 шт
Новинка
22.50
грн за 1 шт
Новинка
17.00
грн за 1 шт
Новинка
22.50
грн за 1 шт
Новинка
17.00
грн за 1 шт
Новинка
17.00
грн за 1 шт
Новинка
35.00
грн за 1 шт
Новинка
38.00
грн за 1 шт
Новинка
38.00
грн за 1 шт
Новинка
33.00
грн за 1 шт
Новинка
55.00
грн за 1 шт
Новинка
35.00
грн за 1 шт
70.00
грн за 1 шт

СЛАДОСТИ

19.00
грн за 1 шт
19.00
грн за 1 шт
25.50
грн за 1 шт
10.00
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт
22.00
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт