Вкусняшки

Вкусняшки

МЯСО

Хит продаж
66.54
грн за 70 г
Хит продаж
65.28
грн за 70 г
Хит продаж
67.80
грн за 70 г

РЫБА

Хит продаж
50.00
грн за 100 г
Хит продаж
59.50
грн за 70 г
Хит продаж
60.90
грн за 70 г
Хит продаж
70.00
грн за 70 г
59.50
грн за 70 г
30.00
грн за 100 г
216.00
грн за 400 г
107.79
грн за 70 г
Хит продаж
30.94
грн за 70 г
Новинка
57.40
грн за 70 г
Новинка
70.00
грн за 70 г

МОРЕПРОДУКТЫ

Хит продаж
64.40
грн за 70 г
64.68
грн за 70 г
77.35
грн за 70 г
Хит продаж
64.40
грн за 70 г
Хит продаж
51.30
грн за 50 г

СЫРНЫЕ ЗАКУСКИ

Хит продаж
35.00
грн за 100 г
28.00
грн за 80 г
35.00
грн за 100 г

ОРЕХИ И ЗЛАКИ

Хит продаж
64.54
грн за 70 г
Хит продаж
14.00
грн за 70 г
28.00
грн за 100 г
Хит продаж
25.13
грн за 70 г
Хит продаж
17.01
грн за 70 г
Хит продаж
45.50
грн за 70 г
Новинка
11.00
грн за 1 шт
Новинка
11.00
грн за 1 шт
15.50
грн за 1 шт
15.50
грн за 1 шт

ЧИПСЫ И ГРЕНКИ

Хит продаж
29.00
грн за 1 шт
145.00
грн за 1 шт
38.00
грн за 1 шт
Новинка
22.50
грн за 1 шт
Новинка
120.00
грн за 1 шт
Новинка
22.50
грн за 1 шт
38.00
грн за 1 шт
Новинка
17.00
грн за 1 шт
Новинка
22.50
грн за 1 шт
Новинка
17.00
грн за 1 шт
Новинка
22.50
грн за 1 шт
Новинка
17.00
грн за 1 шт
Новинка
35.00
грн за 1 шт
Новинка
38.00
грн за 1 шт
Новинка
38.00
грн за 1 шт
Новинка
33.00
грн за 1 шт
Новинка
55.00
грн за 1 шт
Новинка
35.00
грн за 1 шт
70.00
грн за 1 шт

СЛАДОСТИ

19.00
грн за 1 шт
19.00
грн за 1 шт
25.50
грн за 1 шт
10.00
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт
22.00
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт
Новинка
30.50
грн за 1 шт